Årsmöte och clout-skytte 23 april 2023

Söndag 23 april skjuter Sagittarii Holmiae BK clout samt håller årsmöte! Vi samlas för skytte kl 11:00 vid stora parkeringen, Stockholms universitet, Frescati, bakom de blå universitetshusen. Samlingen sker vid parkeringens sydvästra hörn. Här hittar du vägbeskrivning via Google Maps. Tunnelbanestation är Universitetet. Det är ganska mycket jobb att fixa i ordning cloutmål så kom i tid…

OBS NY LOKAL! Kallelse till årsmöte 2022

Onsdag 27 april kl 18:30 håller Sagittarii Holmiae årsmöte. Årsmötet sker hemma hos styrelseledamöterna Hanna Rickberg och Claes Lilliesköld på Golfbanevägen 5, Danderyd (nybyggda husen snett framåt vänster sett från Mörby Centrums tunnelbaneutgång, det vill säga väldigt kort gångavstånd från Mörby Centrum). Vi släpper in i porten från kl 18:20. Inga motioner har inkommit till…

Kallelse till årsmöte 21 april 2021

Kulturhistoriska bågskytteklubben Sagittarii Holmiae kallar till årsmöte 2021 via digitala verktyget Zoom (kan laddas hem gratis här) onsdag 21 april kl 19:00. Årsmötet inleds med föredraget ”När Robin Hood kom till Sverige” av fil.mag. Henrik Arnstad, kapten i Sagittarii Holmiae. Länk till Zoom-mötet kommer att distribueras till medlemmarna via vår epostlista. Om du inför årsmötet…

Årsmöte 2020 den 27 april

Måndag 27 april kl 19 håller Sagittarii Holmiae årsmöte, vilket härmed utlyses enligt våra stadgar. På grund av pågående viruskris kommer mötet hållas digitalt, via verktyget Zoom. För instruktioner hur du använder Zoom, se video nedan. Länk till årsmötet.Mötes-ID: 553-769-667Mötes-password distribueras till medlemmarna via epostlistan. Motioner till årsmötet skall tillsändas styrelsen senast måndag 13 april…

Ny styrelse vald vid årsmötet

Vis årsmötet 2019 valdes en ny styrelse för Sagittarii Holmiae, bestående av: Ordförande Hanna Rickberg (nyval). Kassör Henrik Arnstad (omval). Idrottsansvarig och materialansvarig Claes Lilliesköld (nyval). Utbildningsansvarig: Adam Westlund (omval). Revisor Maths Bertell (omval). Protokollet för årsmötet kan läsas här (PDF), övriga handlingar till årsmötet finns på inlägget som utannonserade mötet.

Årsmöte onsdag 16 oktober 2019

Onsdag 16 oktober kl 18-20 arrangerar Sagittarii Holmiae årsmöte 2019, på värdshuset Kräftan, Kräftriket 9, 114 19 Stockholm (hjälp att hitta via denna länk). Dagordning. Verksamhetsberättelse 2018. Revisionsdokument: Revisionsberättelse 2018. Resultatrapport 2018. Balansrapport 2018. Årsberättelse 2018 publiceras snart på denna sida. Motionsperioden är nu över (pågick till 2 oktober). Inga motioner har inkommit. Föreningen bjuder…

Ny styrelse vald för Sagittarii Holmiae

Sagittarii Holmiaes årsmöte avlöpte under stor trevnad måndag 28 maj 2018 och en ny styrelse valdes, enligt följande: Ordförande och materialansvarig: Tore Eriksson. Kassör: Henrik Arnstad. Idrottsansvariga: Hillevi Andersson och Leif Carrfors. Utbildningsansvarig: Adam Westlund. Posten som idrottsansvarig delas därmed upp på två personer, som kan bistå varandra, utifrån motion av Leif Carrfors. Hillevi Andersson…

Årsmöte 28 maj 2018

Föreningen Sagittarii Holmiae kallar till årsmöte, måndag 28 maj kl 19:00. Lokal är (som förra året) på värdshuset Kräftan, Kräftriket 9 i Frescati: Kommer du från stan, ta Buss 50 och gå av vid hållplats Albano.  Gå över vägen in på Kräftriket, håll till höger och följ den röda pilen ner mot Värdshuset. Kommer du norr ifrån,…

Årsmötet 2017 genomfört

Årsmötet 2017 genomfördes under trevliga former onsdag 5 april på värdshuset Kräftan. Du hittar protokoll på sidan ”om oss” och årsmöteshandlingarna via denna bloggpost. Inga motioner hade inlämnats till årsmötet, som därför inte bjöd på några nämnvärda nyheter.

Årsmöte 2017 onsdag 5 april

Onsdag 5 april kl 19 är det dags för Sagittariis Holmiaes årsmöte 2017. Plats är värdshuset Kräftan, Kräftriket 9 (114 19 Stockholm), nära universitetet. Åker du kommunalt till värdshuset, ta buss 50 och stig av vid hållplats Albano. Du hittar karta här. Du är välkommen att skicka in motioner till årsmötet. Dessa skall skickas via mail till styrelsen (info@longbows.se)…