Ny styrelse vald för Sagittarii Holmiae

Sagittarii Holmiaes årsmöte avlöpte under stor trevnad måndag 28 maj 2018 och en ny styrelse valdes, enligt följande: Ordförande och materialansvarig: Tore Eriksson. Kassör: Henrik Arnstad. Idrottsansvariga: Hillevi Andersson och Leif Carrfors. Utbildningsansvarig: Adam Westlund. Posten som idrottsansvarig delas därmed upp på två personer, som kan bistå varandra, utifrån motion av Leif Carrfors. Hillevi Andersson…

Årsmöte 28 maj 2018

Föreningen Sagittarii Holmiae kallar till årsmöte, måndag 28 maj kl 19:00. Lokal är (som förra året) på värdshuset Kräftan, Kräftriket 9 i Frescati: Kommer du från stan, ta Buss 50 och gå av vid hållplats Albano.  Gå över vägen in på Kräftriket, håll till höger och följ den röda pilen ner mot Värdshuset. Kommer du norr ifrån,…

Årsmötet 2017 genomfört

Årsmötet 2017 genomfördes under trevliga former onsdag 5 april på värdshuset Kräftan. Du hittar protokoll på sidan ”om oss” och årsmöteshandlingarna via denna bloggpost. Inga motioner hade inlämnats till årsmötet, som därför inte bjöd på några nämnvärda nyheter.

Årsmöte 2017 onsdag 5 april

Onsdag 5 april kl 19 är det dags för Sagittariis Holmiaes årsmöte 2017. Plats är värdshuset Kräftan, Kräftriket 9 (114 19 Stockholm), nära universitetet. Åker du kommunalt till värdshuset, ta buss 50 och stig av vid hållplats Albano. Du hittar karta här. Du är välkommen att skicka in motioner till årsmötet. Dessa skall skickas via mail till styrelsen (info@longbows.se)…

Årsmötet 2016 genomfört

Årsmötet 2016 genomfördes under trevliga former torsdag 21 april i Högdalshallen. Du hittar protokoll på sidan ”om oss” och årsmöteshandlingarna via denna bloggpost. Inga motioner hade inlämnats till årsmötet, som därför inte bjöd på några nyheter.

Nya stadgarna upplagda

Nu kan du läsa fänikans uppdaterade stadgar, beslutade av årsmötet 2015. Ladda med dem här (PDF). De finns även att nå via länken ”om oss” ovan.

Årsmötet 2015 genomfört — här är nyheterna

Årsmötet 2015 genomfördes framgångsrikt under trevliga former måndag 9 november och innebar några förändringar i fänikan. Mest tydligt för dig som medlem blir en höjning av medlemsavgiften, till 500 kronor per år för vuxen medlem. Minderåriga betalar 200 kronor per år fram till det kalenderår då de fyller 18 år. Vårt formella namn blir Sagittarii…

Information om årsmöte 2015

Måndag 9 november 2015 kl 18:00 håller Sagittarii Holmiae årsmöte 2015. Plats är Mogårdsvägen 13 i Vårby (tbana Vårby Gård). Årsmöteshandlingar laddas ner via dessa länkar (pdf): Dagordning Verksamhetsberättelse 2014-2015. Styrelsens motioner inför årsmötet 2015. Stadgar Sagittarii Holmiae BK 2016 (styrelsens förslag). Revisionsberättelse. Resultatrapport (preliminär, tom 2015-10-12). Balansrapport (preliminär, tom 2015-10-12). Inför årsmötet hölls styrelsemöte…

Nu är föreningen grundad!

Ikväll samlades vi sju personer och grundade den kulturhistoriska idrottsföreningen Sagittarii Holmiae i ett konstituerande årsmöte. Stadgar är antagna och styrelse utsedd! Ordförande: Adam Westlund Kassör: Henrik Arnstad Idrottsansvarig: Reband Raza Revisor: Eric Östergren Tack till Isabella Gianonne, Magnus Hed och Carl Claeson som deltog på mötet! Årsmötesprotokoll (pdf). Stadgar (pdf).