Årsmötet 2016 torsdag 21 april

Årsmötet 2016 är planerat till kl 18:00 torsdag 21 april.

Nya stadgarna upplagda

Nu kan du läsa fänikans uppdaterade stadgar, beslutade av årsmötet 2015. Ladda med dem här (PDF). De finns även att nå via länken ”om oss” ovan.

Årsmötet 2015 genomfört — här är nyheterna

Årsmötet 2015 genomfördes framgångsrikt under trevliga former måndag 9 november och innebar några förändringar i fänikan. Mest tydligt för dig som medlem blir en höjning av medlemsavgiften, till 500 kronor per år för vuxen medlem. Minderåriga betalar 200 kronor per år fram till det kalenderår då de fyller 18 år. Vårt formella namn blir Sagittarii…

Information om årsmöte 2015

Måndag 9 november 2015 kl 18:00 håller Sagittarii Holmiae årsmöte 2015. Plats är Mogårdsvägen 13 i Vårby (tbana Vårby Gård). Årsmöteshandlingar laddas ner via dessa länkar (pdf): Dagordning Verksamhetsberättelse 2014-2015. Styrelsens motioner inför årsmötet 2015. Stadgar Sagittarii Holmiae BK 2016 (styrelsens förslag). Revisionsberättelse. Resultatrapport (preliminär, tom 2015-10-12). Balansrapport (preliminär, tom 2015-10-12). Inför årsmötet hölls styrelsemöte…

Nu är föreningen grundad!

Ikväll samlades vi sju personer och grundade den kulturhistoriska idrottsföreningen Sagittarii Holmiae i ett konstituerande årsmöte. Stadgar är antagna och styrelse utsedd! Ordförande: Adam Westlund Kassör: Henrik Arnstad Idrottsansvarig: Reband Raza Revisor: Eric Östergren Tack till Isabella Gianonne, Magnus Hed och Carl Claeson som deltog på mötet! Årsmötesprotokoll (pdf). Stadgar (pdf).