Clout-skytte

Angående clout-skytte (clout archery) använder Sagittarii Holmiae reglerna från ILAA (International Longbow Archery Association).

  • Två särskilda clout-måltavlor (se bild) placeras 165 meter alternativt 128 meter från varandra. Sagittarii Holmiae skjuter även clout på 100 yards (91 meter).
  • Vid juniorskytte minskas avståndet till 50-128 meter.
  • En vit ring ritas runt måltavlan, med radien 46 cm (kan avrundas till 50 cm).
  • Fyra ytterligare vita ringar ritas runt måltavlan, med ökad radie om 92 cm vardera (kan avrundas till 100 cm).
  • Poäng ges enligt följande: 6 poäng för clouten, 5 poäng inom första ringen, 4 poäng inom andra ringen, 3 poäng inom tredje ringen, 2 poäng inom fjärde ringen, 1 poäng inom femte ringen.
  • Skyttet delas in i sex ronder om sex pilar vardera, vilket ger totalt tre dussin pilar (36 pilar).