Kungshögarnas mästarskytte 2022

Söndag 8 maj 2022 kl 11:00 inbjuder vi till ”Kungshögarnas mästarskytte” i Gamla Uppsala, ett samarbete mellan Sagittarii Holmiae och Gamla Uppsala museum. Även föredrag om historiskt bågskytte! Program som följer: 11.00. Incheckning på museet för anmälda deltagare. Kl 11:15. ”Sjökrigets fruktade bågskyttar — under 3000 år”, föredrag av historikern fil.mag Henrik Arnstad.. Kl 12:30. Öppna…

OBS NY LOKAL! Kallelse till årsmöte 2022

Onsdag 27 april kl 18:30 håller Sagittarii Holmiae årsmöte. Årsmötet sker hemma hos styrelseledamöterna Hanna Rickberg och Claes Lilliesköld på Golfbanevägen 5, Danderyd (nybyggda husen snett framåt vänster sett från Mörby Centrums tunnelbaneutgång, det vill säga väldigt kort gångavstånd från Mörby Centrum). Vi släpper in i porten från kl 18:20. Inga motioner har inkommit till…

Relativt skytte at-the-marks 20 mars

Söndag 20 mars skjuter fänikan at-the marks för att fira årsdagen av Albert Einsteins relativitetsteori, som publicerades på detta datum 1915. Allting är ju relativt och därmed även våra skytten! Plats är Lilla skuggan (google maps).Vi hjälps åt att iordningställa målmaterialet från kl 11:00 och räknar med att starta själva skyttet kl 12:00. Behöver du låna…

Sagittarii Holmiaes bågskytte-pin

Sagittarii Holmiae har tagit fram en emaljerad pin som ingår i medlemsavgiften. Om du är medlem och inte fått din pin, skicka ett mail med namn och adress till info@longbows.se. Vi säljer den även till icke-medlemmar (liksom till medlemmar som önskar extra-pins). Pris är 30 kronor plus porto, beställ genom att maila namn och adress…

Edward VI-clout 20 februari

Söndag 20 februari 2022 kl 11:00 möts vi vid Frescati för att skjuta clout till engelske kung Edward VI:s ära, eftersom han kröntes på detta datum 1547. Det är ganska mycket jobb att fixa i ordning cloutmål så kom i tid för att hjälpa till med sprayfärg och målmaterial. Ta gärna med lite fika också…

Lär dig göra egna pilar — workshop med Sagittarii Holmiae

Välkommen till en workshop i konsten att skapa träpilar! Målet med workshopen är att lära sig grunden i att skapa träpilar och skapa en pil. Vi kommer att gå genom varje moment innan det blir dags för att skapa pilar. All information, datum och anmälan hittar du här.

Resultat och bilder från Augustus-clout

Augustus -skyttet ”at the marks” vid Lilla skuggan blev hastigt och lustigt kejserligt clout-skytte, vilket enbart var trevligt. Resultat som följer: Tomas Carrfors 49 poäng Henrik Arnstad 47 poäng Nina Zaregon 30 poäng Per Hellquist 25 Maria 12 Hanna Rickberg 11 Daniel Stormdal 10 Claes Lilliesköld 7 Erik Häggström 0 Flight-skyttet gav följande resultat Henrik…

Kejsarskytte vid Lilla skuggan 16 januari

Den 16 januari 2022 träffas Sagittarii Holmiae för kejsarskytte ”at the marks” vid Lilla skuggan (google maps). Vi hjälps åt att iordningställa målmaterialet från kl 11:00 och räknar med att starta själva skyttet kl 12:00. Skyttet sker till Roms kejsare Augustus ära eftersom han utnämndes till romerska rikets förste kejsare av senaten den 16 januari…